buy a souvenir - kupić pamiątkę, eat at a restaurant - jeść w restauracji, go sightseeing - zwiedzać, make friends - zaprzyjaźnić się, stay in a hotel - zatrzymać się w hotelu, take photos - robić zdjęcia, visit a museum - odwiedzić muzeum,

Things to do on holiday | English Class A1+ | English Class A1 Plus | Lesson 7.3 | Unit 7.3

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?