śmieci są gdzie - przysłówek, rzeczownki, przymiotnik, czasownki, rzeczownik, czasowniki,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?