Hi, my name's Oliver. I ____ a small brother - Leo. I get up at ____ (7:30) every day. Leo ____ up at (8:15) ____. My brother ____ breakfast in his room because he's always late for online lessons. I have breakfast in the kitchen but I ____ my tea to my room. Before school I usually ____ my room and ____ some youtube videos. After school Leo doesn't ____ - he hangs out with his friends.

Obecnie pracujemy nad poprawą Brakujące słowo. Pomóż nam, przedstawiając swoją opinię.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?