1) COME SI SCRIVE? a) GIRAFFA b) GHIRAFFA 2) COME SI SCRIVE? a) GELATO b) GHELATO 3) COME SI SCRIVE? a) GHIRINO b) GIRINO 4) COME SI SCRIVE? a) GHEMELLI b) GEMELLI 5) COME SI SCRIVE? a) ANGHELO b) ANGELO 6) COME SI SCRIVE? a) GIRAOLE b) GHIRASOLE

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?