as - ponieważ, even so - nawet jeśli, however - jednakże, despite / in spite of - mimo, pomimo, although - chociaż, mimo że, meanwhile - w międzyczasie, tymczasem, either - albo, zarówno, neither - żaden, ani jeden ani drugi, none - żaden, nikt, nic, above all - przede wszystkim, nade wszystko, as a matter of fact, - prawdę mówiąc, w rzeczywistości, nevertheless / nonetheless - niemniej jednak, jednakże, thus - a zatem, tak więc, besides - poza tym, ponadto, apart from - poza, z wyjątkiem, since - ponieważ, jako że, skoro, otherwise - w przeciwnym razie, in order to - w celu, aby; żeby, so that - po to aby, owing to / because of - z powodu, ponieważ,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?