Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
get up, have a shower, go to school, have lunch, go home, do homework, watch TV, go to bed.

Order the activities - daily routines

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne