1) Z jakiego kraju pochodzi gra w tenisa stołowego? a) Francja  b) Anglia c) Niemcy d) Włochy 2) Potoczna nazwa gry w tenisa stołowego to: a) kometka b) ping pong c) bing bong d) zbijak 3) Mecz tenisa stołowego dzieli się na: a) kwarty b) gemy c) sety d) połowy 4) Z ilu (maksymalnie) setów składa się mecz? a) 3 b) 5 c) 4 d) 7 5) Do ilu wygranych setów można rozgrywać mecze (oficjalne lub amatorskie)? Która odpowiedź jest BŁĘDNA? a) 4  b) 5  c) 3 d) 2 6) Do ilu punktów jest rozgrywany każdy set? a) 11 b) 15 c) 21 d) 25 7) Co decyduje o wygraniu seta, jeśli obaj zawodnicy mają po 10 punktów? a) tzw. „złoty strzał" b) losowanie c) przewaga 2 punktów d) przewaga 1 punktu 8) Który z zawodników serwuje jako pierwszy rozpoczynając mecz? a) zawodnik, który jest wyżej w rankingu b) według alfabetu c) sędzia przeprowadza losowanie d) ten, który wygrał ostatni mecz 9) Po ilu zdobytych punktach następuje zmiana serwującego? a) tak jak w siatkówce b) po 2 punktach c) po 5 punktach d) serwuje się na zmianę 10) Jak musi być podrzucona piłeczka, żeby serw był ważny? a) dwoma palcami b) z otwartej dłoni c) obojętnie d) tzw. koszyczkiem 11) Na jaką minimalną wysokość należy podrzucić piłeczkę podczas serwisu? a) powyżej 8 cm b) obojętnie c) nie trzeba podrzucać d) powyżej 16 cm 12) Przy serwisie piłeczka musi dotknąć stołu... a) tylko po stronie serwującego b) tylko po stronie przeciwnika c) po stronie serwującego i po stronie przeciwnika d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe 13) Co się dzieje, gdy podczas serwisu piłeczka odbije się od taśmy i przejdzie na połowę przeciwnika? a) nic, gra toczy się dalej b) serw jest powtarzany c) przeciwnik zdobywa punkt d) przeciwnik zdobywa prawo serwisu 14) Jaki rodzaj gry NIE występuje w tenisie stołowym? a) singel b) debel c) mikst d) squash 15) Kiedy zdobędę punkt? Która odpowiedź jest BŁĘDNA ? a) gdy przeciwnik popełni błąd serwisu b) gdy piłka odbije się dwukrotnie na mojej połowie stołu   c) jeśli przeciwnik odbije piłkę "z powietrza" d) gdy przeciwnik wykona podwójne odbicie  16) Mikst to rodzaj gry podwójnej, w której zespół tworzą: a) kobieta i mężczyzna b) dwaj mężczyźni c) dwie kobiety d) dwie pary 17) Debel to gra podwójna, w której zespół składa się z: a) kobiety i mężczyzny b) 2 kobiet i 2 mężczyzn c) 2 kobiet lub 2 mężczyzn d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe 18) W grze podwójnej serwis powinien być wykonany... a) po prostej b) po przekątnej c) na lewej połowie stołu d) na prawej połowie stołu 19) W jakiej kolejności zawodnicy odbijają piłeczkę w grze podwójnej? a) obojętnie b) zmieniają się co set c) zmieniają się co 5 punktów d) cały czas na przemian 20) Podczas gry w tenisa stołowego zawodnikom wolno: a) dotykać siatki i powierzchni stołu b) zasłaniać piłeczkę podczas serwisu c) odbić piłkę nadgarstkiem ręki trzymającej rakietkę d) odbijać piłeczkę wolną ręką lub inną częścią ciała 

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?