prepare - przygotowywać, hurt - boleć, get - otrzymać, obligation - obowiązek, scratch - zadraśnięcie, everyone - wszyscy, be - być, during - podczas, rest - odpoczywać, a lot of, lots of - dużo, delays - opóźnienia, in case - w przypadku, arrive - przybyć,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?