1) W zasobach wody na Ziemi przeważają wody: a) słodkie b) słone 2) Jak nazywa się proces, w wyniku którego z powierzchni lądów woda przenika do atmosfery? a) skraplanie b) parowanie c) krzepnięcie 3) Jak nazywa się proces, w wyniku którego z pary wodnej powstają krople wody? a)  skraplanie b) parowanie c) krzepnięcie 4) Jaki rodzaj wody jest zmagazynowany w lodowcach? a) słodka b) słona 5) Jaki rodzaj wiązania występuje w cząsteczce wody? a) jonowe b) kowalencyjne spolaryzowane c) kowalencyjne niespolaryzowane 6) Jakie substancje rozpuszczają się w wodzie? a) polarne b) niepolarne 7) Jaki roztwór otrzymamy dodając do wody mały kryształek siarczanu(VI) miedzi (II)? a) koloid b) właściwy c) zawiesinę 8) Jaki roztwór otrzymamy dodając do wody białko jaja kurzego? a) koloid b) właściwy c) zawiesinę 9) Jaki roztwór otrzymamy dodając do wody łyżeczkę mąki? a) koloid b) właściwy c) zawiesinę 10) Czy prawdą jest, że tlenek węgla (IV) dobrze rozpuszcza się w wodzie? a) tak b) nie 11) Czy prawdą jest, że roztwór właściwy jest zawsze przezroczysty, przejrzysty? a) tak b) nie 12) Zależność między rozpuszczalnością substancji a temperaturą można przedstawić graficznie za pomocą a) krzywej rozpuszczalności b) prostej rozpuszczalności 13) Jak nazywamy proces wydzielania substancji rozpuszczonej z roztworu nasyconego w postaci kryształów? a)  skraplanie b) krystalizacja c) kryształkowanie 14) Określ czy poniższe zdanie jest prawdziwe: Lód ma mniejszą gęstość od wody, dlatego pływa po jej powierzchni. a) tak b) nie 15) Czy prawidłowy jest zapis? : rozpuszczalnik + substancja rozpuszczana = roztwór a) tak b) nie 16) Czy ciśnienie ma wpływ na rozpuszczalność gazów w rozpuszczalniku? a) tak b) nie

Kopia Woda i roztwory wodne- powtórzenie

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?