siła - miara oddziaływań między ciałami, wypadkowa - siła zastępująca działanie kilku sił, równoważąca - siła wypadkowa równa zero, kierunek - linia wzdłuż której działa siła, zwrot - strona, w którą działa siła, niuton - jednostka siły, siłomierz - przyrząd służący do pomiaru siły, wektor - wielkość mająca 4 cechy, bezwładność - "niechęć" ciała do zmiany swojego położenia, masa - jest miarą bezwładności ciała, przyspieszenie - stosunek siły wypadkowej działającej na ciało do masy ciała, swobodne - ruch ciała pod wpływem siły grawitacji, to spadanie..., odrzutu - trzecią zasadę dynamiki Newtona można obserwować na przykładzie zjawiska ..., tarcie - siła utrudniająca ruch ciała, statyczne - tarcie podczas działania siłą na ciało będące w spoczynku, kinetyczne - tarcie podczas działania siłą na ciało będące w ruchu,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?