BYĆ: be, was / were, been, KUPOWAĆ: buy, bought (2), bought (3), PRZYCHODZIĆ: come (1), came, come (3), ROBIĆ: do, did, done, JEŚĆ: eat, ate, eaten, ZNALEŹĆ: find, found (2), found (3),

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?