1. Przed czytaniem ____ ręce. 2. Nie pisz i nie ____ w książce. 3. Nie ____ podczas czytania. 4. Nie zaginaj ____ kartek. 5. Używaj ____ do książek. 6. Nie ____ wypożyczonych książek.

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?