Prawda: b, d, g, z, w, dż, ż, dz, ź, dzi, Fałsz: p, t, k, s, f, cz, ć, c, sz, ś,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?