1) prawo Pascala mówi że a) ciśnienie wewnętrzne wywierane na ciecz lub gaz rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach b) ciśnienie zewnętrzne wywierane na ciecz lub gaz rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach c) prawo nie może mówić 2) prawo Archimedesa mówi że a) w inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym b) przyspieszenie liczymy ze wzoru a = ΔV/Δt c) Archimedes był greckim filozofem d) na ciało zanurzone w cieczy lub gazie działa skierowana ku górze siła wyporu której wartość równa jest ciężarowi wypartej przez to ciało cieczy   3) Wybierz odpowiedź w której są zastosowania tylko prawa Pascala a) układ hamulcowy, zanurzanie i wynurzanie łodzi podwodnej, dmuchanie balonów b) podnośnik hydrauliczny, pompa hydrauliczna, lot balonem c) pompa hydrauliczna, pompowanie dmuchanego materaca, układ hamulcowy d) symulacja nieważkości, dmuchanie balonów, prasa hydrauliczna 4) wzór na siłę wyporu to  a) p*g*S b) v*t c) p*g*V d) m*s*t 5) ciało będzie się unosić gdy jego gęstość jest ... od gęstości cieczy a) mniejsza od b) taka sama c) większa od 6) ciało tonie kiedy jego gęstość jest ... gęstości cieczy a) mniejsza od b) taka sama jak c) większa od 7) wzór na ciśnienie hydrostatyczne to  a) d*g*h b) S/F  c) d/g*h d) F*S 8) jeżeli ciało umieszczone pod powierzchnią cieczy ma taką samą gęstość jak ciecz to ciało... a) wypłynie na powierzchnie b) pozostanie całkowicie zanurzone (nie wypłynie ani nie utonie) c) utonie   9) im wyżej nad powierzchnią Ziemi, tym ciśnienie powietrza jest wyższe a) prawda b) fałsz 10) ciśnienie mierzy się za pomocą barometru a) prawda b) fałsz

prawo Pascala i Archimedesa

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?