Aspekt niedokonany (imperfect): czytał, kupował, dzwonił, rozmawiała, myła, jechał, chorował, leciał, powtarzał, śpiewała, tańczyła, robiła, uczył się, słuchał, sprzątał, gotowała, wstawała, budził się, dawał, pił, Aspekt dokonany (perfect): przeczytał, kupiła, zadzwonił, porozmawiał, umył, pojechała, zachorowała, poleciał, zaśpiewał, zatańczyła, zrobiła, nauczył się, posłuchał, posprzątała, ugotował, wstał, obudziła się, dał, powtórzyła, wypiła,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?