wydarzenia historyczne: panowanie Nerona, pożar Rzymu, śmierć maleńkiej córeczki Nerona, związek Nerona z Akte, małżeństwo Nerona z Poppeą, nauczanie Piotra Apostoła w Rzymie, samobójstwo Petroniusza, samobójstwo Nerona, wydarzenia fikcyjne: miłość Winicjusza i Ligii, przemiana Chilona Chilonidesa, walka Ursusa z bykiem w czasie igrzysk, próba uwiedzenia Winicjusza przez Poppeę, Ligia na dworze cesarza, samobójcza śmierć Eunice, kochanki Petroniusza, bohaterowie historyczni: Neron, Petroniusz, Piotr Apostoł, Poppea Sabina, Akte, Seneka, Tygellinus, bohaterowie fikcyjni: Marek Winicjusz, Ligia, Ursus, Chilon Chilonides, Eunice, Glaukus, Pomponia Grecyna,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?