1) Spośród lektur obowiązkowych wybierz tę, której bohater musiał stawić czoła wyzwaniom. Podaj tytuł tej lektury oraz jej bohatera. Uzasadnij swój wybór. W uzasadnieniu przywołaj sytuację z tej lektury, ilustrującą Twoją argumentację. 2) Który z bohaterów lektury obowiązkowej w swoim życiu kierował się tylko własnym dobrem? Uzasadnij swoją odpowiedź dwoma argumentami. 3) Do postępowania którego bohatera z wybranej lektur obowiązkowej słowa ,,Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów" mogłyby stanowić komentarz? Podaj tytuł tej lektury oraz jej bohatera. 4) Który z bohaterów lektury obowiązkowej miał odwagę zmienić swoje życie? W uzasadnieniu przywołaj sytuację z tej lektury, ilustrującą Twoją argumentację. 5) Miłość może zmienić każdego człowieka. Podaj jednego bohatera lektury obowiązkowej, który tego doświadczył. Podaj uzasadnienie. 6) Człowiek potrafi pokonać nawet największe przeszkody, żeby osiągnąć swój cel. Podaj bohatera lektury obowiązkowej, który może być przykładem takiej postawy. Podaj uzasadnienie. 7) Którego z bohaterów lektury obowiązkowej spotkały konsekwencje jego złego postępowania? Podaj bohatera i tytuł lektury. W uzasadnieniu odwołaj się do konkretnych wydarzeń z utworu.  8) Który z bohaterów lektury obowiązkowej był do końca wierny wartościom, które wyznawał? Podaj bohatera i tytuł lektury. W uzasadnieniu odwołaj się do konkretnych wydarzeń z utworu. 9) O jakim bohaterze można powiedzieć, że chęć zemsty wpędziła go w kłopoty? Podaj bohatera i tytuł lektury. W uzasadnieniu odwołaj się do konkretnych wydarzeń z utworu. 10) Który bohater potrafił przyznać się do popełnionego błędu i starał się go naprawić? Podaj bohatera i tytuł lektury. W uzasadnieniu odwołaj się do konkretnych wydarzeń z utworu. 11) Każdy zasługuje na druga szansę. Który bohater ją otrzymał? Podaj bohatera i tytuł lektury. W uzasadnieniu odwołaj się do konkretnych wydarzeń z utworu. 12) Wybierz 2 elementy graficzne i powiedz, w jaki sposób nawiązują do utworu.  13) Wybierz 2 elementy graficzne i powiedz, w jaki sposób nawiązują do utworu. 14) Wybierz 2 elementy graficzne i powiedz, w jaki sposób nawiązują do utworu. 15) Wybierz 2 elementy graficzne i powiedz, w jaki sposób nawiązują do utworu. 16) Przyjrzyj się obrazowi. Powiedz, do jakiej sceny z ,,Quo vadis" nawiązuje. Jak to spotkanie wpłynęło na losy jednego z bohaterów? 17) Wybierz 2 elementy graficzne i powiedz, w jaki sposób nawiązują do utworu.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?