Po smierci Bolesława Chrobrego królem Polski został jego syn ____. Za panowania Mieszka II Polska____ Po śmierci Mieszka II w kraju zapanował zamęt - doszło do buntu możnych i zwykłej ludności, ____ Po ucieczce z kraju księcia Kazimierza, na bezbronną Polskę w 1038 roku najechali ____ doszczętnie niszcząc Wielkopolskę - Poznań i Gniezno. W wyniku najazdu czeskiego Polska utraciła także ____, który był odtąd terenem spornym między Czechami, Polską a Niemcami. Dzieki zbrojnej pomocy cesarza Niemiec książe Kazimierz, zwany ____ powrócił do kraju - odzyskał Wielkopolskę oraz Małopolskę, odbudował biskupstwa i stłumił bunty. Po zniszczeniu Gniezna i Poznania znaczenie Wielkopolski zmalało a główną siedzibą władców Polski ____. Po śmierci Kazimierza Odnowiciela władzę przejął jego najstarszy syn Bolesław zwany Śmiałym lub ____. Kiedy doszło do sporu między papieżem Grzegorzem VII a cesarzem Henrykiem IV , Bolesław poparł papieża. Dzieki temu uzyskał zgodę na przywrócenie ____ w Gnieźnie i koronację na króla Polski. Mimo licznych sukcesów władcy, wybuchł przeciwko niemu bunt możnych, których wspierał ____ Stanisław. Po stłumieniu tego buntu i skazaniu na śmierć Stanisława, Bolesław ____ Bolesław Śmiały dążył do wzmocnienia swojej władzy i dlatego prowadził aktywną politykę międzynarodową, którą nazywamy ____.

Kryzys i odbudowa państwa polskiego w XI w.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?