1) Ile wynosi objętość prostopadłościanu o wymiarach 4 cm x 5 cm x 80 mm? a) 1600 cm3 b) 160 cm3 c) 16 cm3 d) 2000 cm3 e) 240 cm 3 2) Ile wynosi objętość prostopadłościanu o wymiarach 50 cm x 3 dm x 1m? a) 200 dm3 b) 150 dm3 c) 15 dm3 d) 1500 cm3 3) Oblicz ile wynosi objętość prostopadłościanu o wymiarach 50mm x 6cm x 0,8 dm. a) 24000 cm 3 b) 2400 dm 3 c) 240 dm 3 d) 240 cm3 4) Ile litrów wody zmieści się w akwarium o wymiarach 8 dm x 12 dm x 1m? a) 960 l b) 96 l c) 88 l d) 10 l e) 880 l f) 100 l 5) Oblicz ile litrów wody zmieści się w sześcianie o krawędzi 10dm? a) 0,1 l b) 10 l c) 1 l d) 10000 l e) 100 l f) 1000 l 6) Ile dm3 zmieści się w sześcianie o krawędzi 4 dm? a) 36 dm 3 b) 640 dm 3 c) 64 dm 3 d) 16 dm 3 e) 40 3 7) Ile m3 zmieści się w prostopadłościanie o krawędziach 4m x 200 cm x 30 dm ? a) 24 m 3 b) 240 m 3 c) 320 m 3 d) 32 m 3

Objętość prostopadłościanu i sześcianu

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?