1) Co to jest: √ ? a) Pierwiastek b) Potęga c) Nic z podanych 2) Ile to jest √3+√3 ? a) √6 b) √3 c) 2√3 3) Ile to 3√3 ? a) 6√3 b) 3√3 c) √3 4) √5*√5 = ? a) 2√5 b) 5 c) 25 5) Czy √36 jest równy 3 ? a) Tak b) Nie c) Za mało informacji 6) Co to jest ∛ ? a) Pierwiastek sześcienny b) Pierwiastek kwadratowy c) Potęga 7) ∛1000 = ? a) √1000 b) 1000 c) 10 8) ∛8 = ? a) 2 b) 8 c) 4 9) Czy to prawda, że √16 jest równy ∛64 ? a) Nie b) Tak c) Za mało informacji. 10) ∛a jest równy: a) ∛b*b*b b) a*a c) ∛a*b 11) Co to jest: a2 ? a) Pierwiastek z a b) a do potęgi 2 c) Żadne z podanych 12) Oblicz: a2*b2,gdzie a = 3, b = 4 a) 164 b) 12 c) 144 13) Oblicz: (2+3)2 = ? a) 25 b) 10 c) 5 14) Oblicz: (7+32)2 = ? a) 529 b) 100 c) 256 15) Potęgowanie (a2) to: a) a*2 b) a*a c) Żadne z podanych 16) Wyznacz b w działaniu: 52*b3 = 200 a) 2 b) 3 c) 6 17) Wyznacz a w działaniu: (3*a2)+(a*4) = 175 a) 7 b) 4 c) 5 18) Czy to możliwe by w działaniu: 5*3+a2 = 51 , a było równe 6? a) Nie b) Tak c) Za mało informacji 19) Jeżeli a = 3, b = 2, a wynik tego działania = 17 To jak wygląda działanie? a) a2*b3  b) a*b3+b2 c) Żadne z podanych 20) Co zrobisz pierwsze w działaniu obok? : (32+42)+(22+32) a) Obliczę potęgi w nawiasach b) Dodam do siebie liczby z nawiasów c) Żadne z podanych

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?