1) Jakie są znaki przykluczowe w gamie E dur. a) fis cis gis dis b) cis dis fis gis c) b des as d) cis fis 2) Jak jest zbudowana kwarta(4). a) tercja małą+ pryma(3>+1) b) sekunda+ sekunda+ sekunda mała(2+2+2> c) sekunda+ pryma+ sekunda mała(2+1+2>) 3) D7 w gamie cis moll. a) g his dis f b) ges b des f c) gis his dis fis d) g h d fis 4) Jakie są znaki przykluczowe w gamie h moll. a) fis cis b) cis dis c) cis fis d) fis 5) Jak zbudowana jest seksta mała(6>). a) kwinta+ sekunda(5+2) b) septyma zwiększona- pryma(7<-1) c) kwinta+ sekunda mała(5+2>) d) kwarta+ sekunda mała(4+2>) 6) Jakie są znaki przykluczowe w gamie f moll. a) b es as des b) es b des as c) es as d) b ces ges 7) Gama pochodząca od gamy G dur. a) h moll b) d moll c) fis moll d) e moll 8) Pierwszy tetrachord w gamie A dur. a) a h cis d b) a h cis dis c) a his c dis d) a his cis d 9) Sekunda zwiększona w gamie d moll. a) b c b) b es c) (krzyżyk na b) h cis 10) Moll subdominanta w gamie fis. a) h d fis b) h dis fis c) cis eis gis 11) Na którym stopniu gamy jest zbudowana D7. a) IV b) VII c) V d) III 12) Jaka była najbardziej ceniona muzyka w średniowieczu. a) wokalna muzyka religijna b) muzyka świecka 13) W którym wieku panował styl barokowy. a) w wieku XVI i pierwszej połowie wieku XVII b) w wieku XVII i w pierwszej połowie wieku XVIII 14) Muzyka klasyczna ma formę. a) ma formę homofoniczną b) ma formę polifoniczną 15) Suita to: a) ,,wiązanka” tańców b) to utwory instrumentalne o budowie swobodnej 16) Instrumenty dęte drewniane przypominają kształtem. a) kotły, pręty b) rury 17) W instrumentach strunowych źródłem dźwięku są. a) drgający wewnątrz instrumentu słup powietrza b) drgające struny 18) Kompozytorzy romantyczni wyrażali przede wszystkim wiele. a) poglądów politycznych b) uczuć i emocji 19) Wybierz kompozytora z okresu romantyzmu. a) Chopin b) Mozart c) Penderecki d) Vivaldi 20) Charakterystyczne metrum dla Walca. a) ¾ b) ½ c) ¼ d) 8/9 21) Henryk Wieniawski to kompozytor z epoki. a) Baroku b) Romantyzmu c) Renesansu 22) Nazwa tańcu polka pochodzi od słowa. a) ,,pulki” b) Polski c) dziewczyny z imieniem Pola d) półki 23) AEROFONY czyli instrumenty. a) strunowe b) perkusyjne c) dęte d) elektryczne 24) Obój zbudowany jest z. a) drewna b) blachy c) papieru 25) Ile strun ma gitara basowa. a) osiem b) cztery lub pięć c) trzy d) dziesięć 26) Polskie instrumenty ludowe. a) klawesyn b) organy c) dudy, złóbcoki 27) W którym roku urodził się J. S. Bach. a) 1980 b) 1685 c) 2000 d) 1385 28) Klasycy wiedeńscy to. a) Witold Lurosławski, J. S Bach, Mikołaj Górecki b) Antonio Vivaldi, Jan Sebastian Bach Jerzy Fryderyk Haendel c) Ludwik van Beethoven, Wolfgang Amadeusz Mozart, Józef Haydn. 29) W jakim kraju urodził się Sergiusz Prokofiew. a) w Niemczech b) w Rosji c) w Austrii d) we Włoszech 30) Gdzie urodził się Franciszek Schubert. a) w Warszawie b) w Wenecji c) we Wiedniu

Co mi w duszy gra?? Matylda Sobczyńska

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?