1) ___ a) Is his books publish regularly? b) Are his books published regularly? 2) ___ a) Is the workers controlled? b) Are the workers controlled? 3) ___ a) Are all the students examined? b) Is all the students examined? 4) ___ a) Is his achievements mentioned? b) Are his achievements mentioned? 5) ___ a) Is these issues discussed there? b) Are these issues discussed there? 6) ___ a) Is the videos recorded? b) Are the videos recorded? 7) ___ a) Are a school uniform worn there? b) Is a school uniform worn there? 8) ___ a) Are the students taught by a professional teacher? b) Is the students taught by a professional teacher? 9) ___ a) Are the goods delivered there? b) Is the goods delivered there? 10) ___ a) Are all the market monitored? b) Is all the market monitored?

098. Passive Voice - Present Simple Question Formation | Gramatyka angielska | Strona bierna | Test

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?