Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Do czego potrzebne jest wymiarowanie? a) do podania informacji o wymiarach danego przedmiotu b) do podania informacji tylko o długości danego przedmiotu c) do podania informacji o odległościach linii 2) Co stosuje się do wymiarowania? a) linie, długość, głębokość b) linie, liczby wymiarowe, znaki c) linie, liczby wymiarowe 3) W jakiej odległości od krawędzi przedmiotu należy rysować linie wymiarowe? a) 10 cm b) 10 m c) 10 mm 4) Jaka powinna być odległość pomiędzy równoległymi liniami wymiarowymi? a) co najmniej 1 mm b) co najmniej 7 mm c) co najmniej 5 mm 5) Czarne groty, kropki lub ukośne kreski to: a) znaki ograniczenia b) znaki wymiarowe c) znaki  liniowe 6) Jakim symbolem zapisuje się wymiar promienia? a) P b) R c) S 7) Jaką wysokość powinny mieć na arkuszach A4 liczby wymiarowe? a) co najmniej 1,5 mm b) co najmniej 2,5 mm c) co najmniej 3,5 mm 8) Gdzie umieszcza się liczby wymiarowe? a) pod linią wymiarową b) nad linią wymiarową c) nad wymiarowanym odcinkiem

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne