17 - 1 + 16 =, 4 - 2 + 2 =, 14 - 1 + 13 =, 19 - 8 + 11 =, 7 - 4 + 3 =, 2 - 1 + 1 =, 16 - 6 + 10 =, 13 - 1 + 12 =, 6 - 1 + 5 =, 5 - 1 + 4 =,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?