cell - komórka, freeze - zamrozić, germs - bakterie/zarazki, liquid - ciecz/płyn, steam - para wodna, universe - wszechświat, vaccine - szczepionka, broaden your knowledge - poszerzać wiedzę, come up with - wymyślić, design - zaprojektować, develope - opracowywać, do research - prowadzić badania, development - rozwój, make a discovery - zrobić odkrycie, invent - wynaleźć, invention - wynalazek, measure - mierzyć, evidence - dowody, inventor - wynalazca, results - wyniki, space exploration - badanie przestrzeni kosmicznej,

Repetytorium 8 Pearson unit 9 -III kolumna

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?