1) umowę piłkę pocieramy szmatką, elektrony przemieszczają się ze szmatki na piłkę. Określ, czy piłka elektryzuje się dodatnio czy ujemnie. a) dodatnie b) ujemne 2) Jeden kolumb ...... to ładunek równy wartości bezwzględnej ładunku 6*10 18. Zaznacz poprawna odpowiedź w miejscu zakropkowane. a) 1 C b) 2 B c) 1 W d) 2 C 3) Aby spawdzić czy ciało jest naelektryzowane możemy posłuż się? a) żyroskop b) elektroskop c) folia aluminiowe d) mikroskop 4) Wybierz spośród podanych izolatory ciepła. a) drewno b) powietrz c) woda 5) Co można naelektryzować? a) firanka b) ziemniaki c) balon 6) Gdy naelektryzowane balon i położysz na stole ścinki papieru co się z nimi stanie? a) odpychając się od siebie b) przyciągają się do siebie c) ścnki się tylko przemiszczają 7) Podczas burzy najpierw wida piorun czy słychać dźwięk? a) widać piorun b) słychać dźwięk 8) Podstawową jednostką masy jest? a) kg b) dag c) g d) t 9) Jednostką siły jest? a) C b) N c) F d) om 10) Jednostką mocy jest a) T b) m c) A d) W 11) Ciała przeźroczyste część światła odbijają, część pochłaniają, a część przepuszczają a) Prawda b) Fałsz 12) Kolor nie przeźroczystego przedmiotu, na które pada światło, nie ma wpływu na ilość odbijanego przez ten przedmiot światła. a) Prawda b) Fałsz 13) Za co odpowiada [V] oraz [W] czego pełnią funkcje. a) [W] praca, [V] to napięcie b) [V] to napięcie, [W] praca 14) Ładunki jednoimiennw się... a) Przyciągają  b) Odpychają 15) Opór to a) Ładunek b) Rezystencja c) Oddziaływanie elektrostatyczne

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?