Poprawnie: czajnik, czekolada, tęcza, kubeczek, pajęczyna, czapla, klucz, warkocz, mlecz, Niepoprawnie: cajnik, cekolada, tęca, kubecek, pajęcyna, capla, kluc, warkoc, mlec,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?