1) Znowu spotkaliśmy się z nasz_ pani_. a) -ą b) -on c) -oł 2) Długo przyglądaliśmy się koleg__ i koleżank__, a) -ą /-ą b) -om / -om c) -om /-oł 3) W końcu usłyszeliśmy dźwi__k dzwonka. a) -en b) -eł c) -ę 4) Pani wychowawczyni weszła do klasy uśmiechni__ta i wesoła. a) -ę b) -en c) -eł 5) Dziewcz__ta pochwaliły jej law__dowy sweter. a) -ę /-ę b) -en / -en c) -ę /-en 6) Wraz z pani__ przyszedł nowy uczeń. a) -om b) -oł c) -ą 7) Okazało się, że J__drzej pochodził z W__growca. a) -ę/-ą b) -en /-ą c) -ę/-on 8) Pani napisała temat lekcji: „Jesteśmy zgran__ klas___”. a) -om / -om b) -ą/ -oł c) -ą/-ą 9) Tym dwóm student___, którzy przyszli do nas, nauka przychodzi z łatwości__. a) -om/-om b) -om/-ą 10) Tylko Patryk miał smutn_ min_ a) -ą/ę b) -om/ę

Ortografia -ą/-om/-ę/-en

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?