1) (Ja) ... na imię Tom. a) masz b) nazwisko c) mam 2) Jak masz ... imię? a) ma b) na c) ja 3) To ... auto. a) ma b) jest c) co 4) na ... (links) a) praw b) kto c) lewo 5) ... to jest? a) Kto b) Masz c) Na 6) Czy mogę ...? a) jutro b) ciastko c) noc 7) dwa + trzy = ... a) cztery b) jeden c) pięć 8) Dobry ... ! a) dzień b) wieczór c) zobaczenia 9) Entschuldigung a) Przepraszam b) Dziękuję c) Proszę 10) Tschüss! a) sześć b) cześć c) siedem 11) 4 a) cztery b) trzy c) pięć 12) dwanaście a) 20 b) 12 c) 32 13) do a) widzenia b) razie c) dobry 14) Was ist das? a) Kto to jest? b) Co to jest? c) Gdzie mieszkasz? 15) Das ist die Toilette. a) Toaleta jest tutaj. b) To jest toaleta. c) Tam jest toaleta. 16) Mein Vorname ist Suzanna. a) Masz na nazwisko Suzanna. b) Mam na imię Suzanna. c) To jest Suzanna. 17) Hallo! a) Sześć! b) Cześć! c) Do widzenia! 18) Guten Tag! a) Do widzenia! b) Dziękuję! c) Dzień dobry! 19) Bitte. a) Proszę. b) Bardzo. c) Pa. 20) Herr Tomaszek  a) Pani Tomaszek. b) Pan Tomaszek. c) To Tomaszek. 21) Ich verstehe nicht. a) Nie rozumiem. b) Nie ma za co. c) Nie mam ochoty. 22) Ile masz lat? a) Wie geht es dir? b) Wie heißt du? c) Wie alt bist du? 23) Przepraszam! ... a) Do jutra! b) Nic nie szkodzi! c) Na razie! 24) ... Ewa. a) Jestem ... b) Masz ... c) powitanie ...

język polski: Wiederholung 7 R 8 R erste Wörter

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?