Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Prawda: Nie dwa, Nie piąty, Nie dwunasty, Nie jeden, a dwa, Niejeden raz tu byłem, Nie sto, Nie dwadzieścia jeden, Nie raz, a trzy, Nie tysiąc, Nie dziesięć, Fałsz: Nieszósty, Nie jeden raz tu byłem, Niedwunasty, Niejeden, a dwa, Nie jeden raz tu byłem, Niesto, Niedwadzieściajeden, Nieraz, a trzy, Nietysiąc, Niedziesięć,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne