Wpływ społeczny - Otoczenie oddziałuje na dziecko przez system kar i nagród (naśladownictwo, modelowanie, identyfikację)., Kompetencje dziecka - Umiejętności, które pozwalają wejść dziecku w grupę i zająć w niej odpowiednią pozycję., Akceptacja - Dziecko dąży do poczucia uznania w grupie oraz przejmuje się opinią grupy., Partnerstwo i współdziałanie - Dziecko potrafi przeżywać członkostwo w grupach rówieśniczych i doświadcza poczucia przynależności., Wzajemne porozumienie - Dziecko uczy się stawiać granice w przyjaźni, wymagania wobec przyjaciela oraz tworzy więź emocjonalną z przyjaciółmi tej samej płci., Przyjmowanie roli odbiorcy - Dziecko nie jest egocentrykiem, potrafi spojrzeć na świat z perspektywy drugiej osoby i okazać empatię., Nawiązanie przyjaźni - Stanowi dla dziecka podstawę do różnicowania i doskonalenia uczuciowości. Dzieci mają szansę trenować swoją empatię oraz wyrażać gniew w nieagresywny sposób., Podporządkowanie się - Grupa oczekuje od dziecka umiejętności dostosowania się do zasad grupowych., Umiejętność pójścia na kompromis - Dziecko jest w stanie dojść do porozumienia z rówieśnikami i wspólnie podjąć decyzję., Rola grupy - Jest istotna w przyswajaniu przez dziecko norm społecznych, dotyczących funkcjonowania w układach wzajemnej zależności. ,

Omów umiejętności pojawiające się w rozwoju w późnym dzieciństwie, które pomagają w wejściu dziecka w grupę rówieśniczą

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?