doing ballet, doing karate, going swimming, having art classes, listening to music, playing basketball, playing chess, playing football, playing the guitar, doing archery, doing gymnastics, going camping, going climbing, going fishing, going hiking, going kayaking.

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?