1) CLICCA SUL NUMERO DECIMALE GIUSTO a) 0,25 b) 0,025 2) CLICCA SUL NUMERO DECIMALE GIUSTO a) 0,04 b) 0,4 3) CLICCA SUL NUMERO DECIMALE GIUSTO a) 0,057 b) 0,57 4) CLICCA SUL NUMERO DECIMALE GIUSTO a) 0,7 b) 0,007 5) CLICCA SUL NUMERO DECIMALE GIUSTO a) 0,8 b) 0,008 6) CLICCA SUL NUMERO DECIMALE GIUSTO a) 0,15 b) 0,015 7) CLICCA LA FRAZIONE DECIMALE GIUSTA a) b) 8) CLICCA LA FRAZIONE DECIMALE GIUSTA a) b) 9) CLICCA LA FRAZIONE DECIMALE GIUSTA a) b) 10) CLICCA LA FRAZIONE DECIMALE GIUSTA a) b) 11) CLICCA LA FRAZIONE DECIMALE GIUSTA a) b) 12) CLICCA LA FRAZIONE DECIMALE GIUSTA a) b)

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?