1) Where does the doctor work? a) He works in a kitchen. b) He works in a hospital. 2) Where does the farmer work? a) He works on a farm. b) He works in a school. 3) Where does your teacher work? a) She works in a bank. b) She works in a school. 4) Where does my aunt work? a) She works in a hospital. b) She works in an office. 5) Where does the nurse work? a) She works in a school. b) She works in a hospital. 6) Where does your uncle work? a) He works on a bus. b) He works on a train. 7) Where does your mother work? a) She works on a farm. b) She works at home. 8) Where does your father work? a) He works in a bank. b) He works in a kitchen.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?