How often do you have English?, How often does your friend phone you?, How often does your friend have Maths?, What is your favourite subjects?, Where does your mum/ dad go on Sundays?, What do you have in your bedroom?, What time do you start school?, What time does your best friend have dinner?, Where does your best friend live?, How often does your pet eat?, How often do you brush your teeth?, What does your mum read?, Who is your favoourite singer?, Who is your favourite teacher?, When do you have Music?, When do you have Polish?, When does your friend have PE?, Why do you go to school?, Why do you learn English?, Where do you go to school?, Where do you have lunch? .

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?