1) 2x5= a) 10 b) 15 c) 8 d) 14 e) 20 2) 4x8= a) 32 b) 24 c) 28 d) 16 e) 40 3) 9x6= a) 16 b) 60 c) 54 d) 52 e) 35 4) 6x6= a) 16 b) 36 c) 42 d) 60 e) 12 f) 24 5) 20x2= a) 60 b) 40 c) 50 d) 4 e) 14 f) 100 6) 15x2= a) 45 b) 10 c) 30 d) 60 e) 15 7) 1x120= a) 121 b) 120 c) 130 d) 240 8) 5x8= a) 20 b) 40 c) 60 d) 35 e) 10 9) 4x3= a) 12 b) 14 c) 8 d) 9 e) 52 10) 3x3= a) 9 b) 12 c) 6 d) 24 11) 6x4= a) 28 b) 24 c) 50 d) 30 12) 2x7 a) 16 b) 14 c) 12 d) 24 e) 21 13) 7x7= a) 49 b) 21 c) 100 d) 20 e) 45 14) wynik 100 jest dla działania: a) 10x10 b) 1x10 c) 20x8 d) 2x5 15) wynik 15 jest dla działania: a) 2x5 b) 3x5 c) 4x5 d) 5x5 16) 5x5= a) 30 b) 25 c) 100 d) 15 17) 9x4= a) 16 b) 36 c) 20 d) 40 e) 38 f) 100 18) 100x10= a) 100 b) 100000000 c) 1000 d) 10000 e) 20 f) 2000 19) 5x10= a) 25 b) 50 c) 30 d) 500 e) 450 20) Jak dobrze znasz tabliczkę mnożenia? a) Dobrze b) Świetnie c) Bardzo dobrze d) Jeszcze popracuję e) Muszę jeszcze potrenować f) Jest ok, ale będę pracować

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?