was/were - be, broke - break, bought - buy, caught - catch, did - do, found - find, got - get, gave - give, went - go, had - have, lost - lose, read - read, ran - run, saw - see, sat - sit, slept - sleep, took - take, won - win, wrote - write,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?