1) Do you … your bike every day? a) go b) ride c) read d) play 2) Do you … a friend? a) play b) win c) text d) listen 3) Do you … your grandma? a) call b) read c) play d) ride 4) Do you … your homework? a) text b) play c) call d) do 5) Do you … the piano? a) ride b) race c) play d) do 6) Do you … races? a) fast b) ride c) play d) win

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?