Robiłaś ostatnio coś ciekawego? - Have you been doing anything interesting recently?, Ciekawa jestem, o czym ona myśli. - I wonder what she's been thinking about., Śnieg pada od śniadania. Jak myślisz, kiedy przestanie? - It's been snowing since breakfast. When do you think it's going to stop?, Od trzech dni ze sobą nie rozmawialiśmy. - We haven't talked to each other for three days., Zrobiłaś dziś coś ciekawego? - Have you done anything interesting today?, Ciekawa jestem, czy ona kiedykolwiek o tym pomyślała. - I wonder if she's ever thought about it. , Przez dwie godziny oglądał film w telewizji. Minutę temu się skończył. - He's been watching a film on tv for two hours. It ended a minute ago., Czytam tę książkę od 8 rano. - I've been reading this book since 8 a.m., Myślę, że jak dotąd spadło około dwudziestu centymetrów śniegu. - I think about twenty centimeters of snow have fallen so far., Właśnie obejrzał ten film. Minutę temu się skończył. - He's just watched this film. It ended a minute ago., Od 8 rano przeczytałam już trzydzieści stron. - I've already read thirty pages since 8 a.m., Od trzech dni ze sobą nie rozmawiamy. - We haven't been talking to each other for three days.,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?