PRZYKAZANIE Nie bierz ____ Pana, ____ twego, nadaremno, albowiem ____ nie zostawi ____ tego, który ____ Jego ____ bierze. OBJAŚNIENIE MARCINA LUTRA Powinniśmy ____ bać się i ____ Go, abyśmy nie używali Jego imienia do ____ klątw, ____, czarowania, ____ lub ____, ale abyśmy Go we ____ potrzebach ____, chwalili, ____ i dziękować.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?