Liczba 3 razy mniejsza od x - x:3, Uprość -2z + 3k + 5z - 6k + 12 - 3z - 3k + 12, Wartość wyrażenia a(3a - 1) dla a=2 - 10, Liczba o x mniejsza od y - y - x, Uprość 2y·(-3) - -6y,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?