ekklesia - Kościół w języku greckim., synod - Najwyższa władza, która uchwala Prawo w Kościele E-A w RP., konsystorz - Władza wykonawcza w Kościele E-A w RP., diakonia - Służba, pomoc bliźniemu., diecezja - Pochodzi od greckiego słowa diokesis., parafia - Lokalna społeczność kościelna., oikumene - W języku greckim ekumenia., proboszcz - Duszpasterz parafii., biskup - Duchowy zwierzchnik diecezji, Kościoła., duszpasterstwo - Objęcie opieką duchową określoną grupę ludzi lub zawodów.,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?