1. I can't open this ____ of jam. Dad, can you help me? 2. I always take a ____ of water when I go to school. 3. My mum got a beautiful ____ of flowers for her last birthday. 4. I wanted something sweet so I bought two ____ of chocolate. 5. We need two ____ of bread and a ____ of oranges. 6. I bought a ____ of matches but I can't find it anywhere now. 7. You shouldn't eat so many ____ of crisps. It's very unhealthy.

Containers - określanie ilości rzeczowników niepoliczalnych

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?