1) Run a) Ballare b) Saltare c) Correre 2) Play Basketball a) Basket b) Ballare c) Nuotare 3) Swim a) Ginnastica b) Nuotare c) Ballare 4) Dance a) Correre b) Scrivere c) Ballare 5) To walk a) Camminare b) Saltare c) Scrivere 6) To write a) Scrivere b) Ginnastica c) Roller 7) Do gymnastics a) Calcio b) Ginnastica c) Basket 8) Play football a) Andare in bicicletta b) Nuotare c) Calcio 9) Ride a bike a) Ballare b) Andare in bicicletta c) Saltare 10) Jamp a) Saltare b) Scrivere c) Correre

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?