1) Run a) Ballare b) Saltare c) Correre 2) Play Basketball a) Basket b) Ballare c) Nuotare 3) Swim a) Ginnastica b) Nuotare c) Ballare 4) Dance a) Correre b) Scrivere c) Ballare 5) To walk a) Camminare b) Saltare c) Scrivere 6) To write a) Scrivere b) Ginnastica c) Roller 7) Do gymnastics a) Calcio b) Ginnastica c) Basket 8) Play football a) Andare in bicicletta b) Nuotare c) Calcio 9) Ride a bike a) Ballare b) Andare in bicicletta c) Saltare 10) Jamp a) Saltare b) Scrivere c) Correre

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?