1) Wstaw właściwy znak : 7 ? 9 a) < b) > c) = 2) Wstaw właściwy znak : 5 ? 8 a) > b) < c) = 3) Wstaw właściwy znak : 6 ? 9 a) < b) > c) = 4) Wstaw właściwy znak : 5 ? 4 a) = b) < c) > 5) Wstaw właściwy znak : 1 ? 6 a) = b) < c) > 6) Wstaw właściwy znak : 9 ? 4 a) = b) < c) > 7) Wstaw właściwy znak : 2 ? 1   a) = b) < c) > 8) Wstaw właściwy znak : 5 ? 1 a) = b) < c) >

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?