Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
wyrazy pisane z przedrostkiem s-: chrupać, toczyć, paść, pisać, kleić, chłodzić, wyrazy pisane z przedrostkiem z-: hańbić, giąć, szyć, sadzić, robić, lepić, wyrazy pisane z przedrostkiem ś-: ciąć, ciskać, ciosać, cierpieć,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne