Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) When do you give concerts? a) No, I don't. b) On Saturdays.  2) What would you like to do on Friday? a) I play the recorder.  b) I'd like to do karate.  3) What do you do on Saturdays? a) I play the recorder. b) Yes, I do. 4) Do you play any musical instrument? a) No, I wouldn't. b) Yes, I do. 5) Would you like to do your homework? a) No, I wouldn't.  b) No, I don't.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne