Powinniśmy Boga ____ ____ i kochać Go, abyśmy prowadzili ____ i przyzwoite ____, zarówno w ____, jak i w czynach i aby ____ wzajemnie się ____ i szanowali.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?