Powinniśmy Boga bać się i ____ Go, abyśmy drugiemu człowiekowi nie ____ krzywdy ani nie ____ cierpienia, ale ____ mu i wspierali go we wszystkich życiowych ____.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?