1) Jak mił na imię renesansowy poeta, który po raz pierwszy nazwała Maryję Królową Polski? a) Jan b) Kazimierz c) Grzegorz 2) W którym roku rozpoczął się najazd Szwedów na Polskę? a) 1655 b) 1565 c) 1651 3) Jak nazywał się przeor i obrońca klasztoru jasnogórskiego? a) ks. Augustyn Kordecki b) ks. Michał Sopoćko c) ks. Antoni Górecki 4) Od jakich słów Jan Kazimierz rozpoczął śluby lwowskie? a) Maryjo Królowo i Matko Narodu Polskiego. b) Oddaję całą Polskę i Naród pod Twoją Maryjo opiekę. c) Wieka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. 5) Kto w roku 1956 ułożył akt odnowienia ślubów Narodu Polskiego? a) Kard. August Hlond b) Kard. Stefan Wyszyński c) Kard. Józef Glemp 6) Co w Wigilię Bożego Narodzenia delegacja polska przekazała Szwedom oblegającym klasztor na Jasnej Górze? a) Akt poddania się b) Opłatki c) Szopkę 7) O której godzinie sprawowany jest Apel Jasnogórski? a) 12.00 b) 18.00 c) 21.00 8) Jak nazywa się litania, która odmawiana jest w czasie nabożeństw majowych? a) Litania Loretańska b) Litania Częstochowska c) Litania do Serca Maryi 9) W Litanii Loretańskiej wymieniane są tytuły Maryi. Ile jest wymienianych w Polsce? a) 49 b) 50 c) 40 10) Jaki dodatkowy tytuł Maryi znajduje się w Litanii Loretańskiej odmawianej w Polsce? a) Królowo Polski b) Królowo pokoju c) Królowo Różańca Świętego

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?